1. De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Ervaar ruim 125 jaar geschiedenis in verhalen, foto's en films

Wat in 1891 in Ermelo begon als een opvanghuis voor 'idiote en achterlijke' kinderen, is nu een landelijke instelling voor mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking of andere beperkingen. Waar de eigen regie en persoonlijke ontwikkeling van cliënten voorop staan. Maar dat is niet altijd zo geweest. Negen jaar was kleine Geurtje toen hij als zoon van een dagloner zijn opwachting maakte in Ermelo. Dat was in december 1890. Het knulletje – lompen om de billen, een snottebel uit de neus - was de eerste cliënt die Fokko Kortlang in huis nam. Kortlang voerde een succesvolle praktijk als architect in Velp. Samen met zeven andere wijze mannen trok hij zich het trieste lot aan, dat idiote kinderen in die jaren ten deel viel. Zij verweten de overheid geen opvang en “opvoeding van achterlijken” te willen financieren. Dus namen zij zelf initiatief en vonden Kortlang bereid die opvang op poten te zetten. Zo ontstond ’s Heeren Loo. De instelling kreeg statuten op 3 maart 1891. Dat werd onze verjaardag.