5. Van alleen verzorging naar begeleiding en behandeling

5.1 Liefdevolle professionele begeleiding

Van verpleegster en verzorger naar begeleiders en opvoeders.

5.2 Arts krijgt collega's

Lang zag men een beperking als een ongeneeslijke ziekte.

5.3 Vrijheidsbeperkingen

Vroeger werd moeilijk gedrag beheerst met vrijheidsbeperkingen.

5.4 Zingeving en religie

De verplichte kerkgang is voorbij. Maar met iedereen wordt aandacht besteed aan zingeving.