6. Van massaal wonen naar kleinschaligheid

6.1 Van grote paviljoenen naar kleinschalig wonen

Tot in de jaren zestig leefden mannen en vrouwen, jongens en meisjes gescheiden in paviljoens.

6.2 Van stamppot, via stoommaaltijd tot zelf koken

Lange tijd kregen cliënten maaltijden vanuit grote instellingskeukens. Veel stamppot en broodpap.