7. Werken, leren en dagbesteding

7.1 Van gewoon naar speciaal onderwijs

Vanaf 1900 stonden vakken als taal en rekenen op het programma, Later bleek het beter een vak te leren.

7.2 Werken en dagbesteding

Iedereen die kon werken, werkte vroeger. Van af de jaren 70 ontstonden vormen van bezigheidstherapie.